Dwie nasze studentki – Meena i Pavitra – zaliczyły I rok studiów na swoich uczelniach! Mimo ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu i operacji Pavitra zdała wymagane egzaminy. Jej wysiłek, by nadrobić zaległości, zdobyć zaliczenia i przygotować się do egzaminów mimo bólu i słabości fizycznej, świadczy o ogromnej motywacji i naprawdę jest godny podziwu.

Młodsze dzieci także pomyślnie przechodzą do kolejnych klas. Szczególnie cieszymy się z sukcesu Roshni, która zmieniła szkołę i w nowych warunkach zdała egzaminy kończące X klasę. Roshni jest bardzo pilną uczennicą, a poza tym pomaga w nauce Shnehy i w czynnościach kuchennych.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt