Data urodzenia: 04.10.2007

Płeć: dziewczynka

Sneha pochodzi z odległej wioski w Sikkimie, ze skrajnie biednej rodziny. Jest dzieckiem z porażeniem spastycznym. Jej pragnieniem jest móc chodzić, dlatego od pierwszych dni patrzyła na Sabrinę jak na idola do naśladowania. Sabrinie oczywiście się to podobało i była dumna. Podawała jej chodzik i pokazywała, jak stawiać pierwsze kroki. A Sneha szczęśliwa szła za swoją bohaterką. Nigdy wcześniej nie chodziła, siedziała cały dzień sama w czymś w rodzaju klatki, którą rodzice skonstruowali dla jej bezpieczeństwa. Teraz chcemy natchnąć serce tego dziecka nadzieją i determinacją, żeby poprawiło swój stan umysłowy i fizyczny. Pojawiły się już pierwsze owoce – Sneha potrafi przejść kilka kroków bez podpórki. Uczęszcza do naszej szkoły, jest w I klasie i dobrze sobie radzi, ale we własnym tempie (powoli i równomiernie).


Birthdate: 04.10.2007

Gender: Girl

Sneha comes from a remote village in Sikkim from extremely poor family. She is ‘spastic’ child. Her desire is to walk and from the first days she looked to Sabrina as idol to imitate. Sabrina obviously liked this idea and is proud of it. She passed her walker on to Sneha and showed her how to put her first steps. And Sneha walked happily behind her heroine. She never used to walk but would be sitting alone whole day in a kind of cage which her parents constructed for safety reasons.  Now we wish to infuse hope and determination into this child’s heart so that she improves her mental and physical condition. And...the first fruits are appearing- Sneha can now walk few steps without any support! She attends our school, is in class I and is doing well though in her own time (slow and steady).


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt