Data urodzenia: 05.04.2007

Płeć: dziewczynka

Sangita nie ma problemów ze zdrowiem. Jej ojciec jest chory umysłowo i niezdolny do opieki nad dzieckiem. Matka zmarła, a dwoje rodzeństwa oddano do innych rodzin do pracy. Sangita jest za mała i zbyt słaba, żeby pracować, więc trzymano ja w domu krewnych, którzy sami mają dużo dzieci. Teraz jest z nami i chodzi do klasy przedszkolnej. Śpiewa w chórze szkolnym.

 


Birthdate: 05.04.2007

Gender: Girl

Sangita has no health problems. She has father but he is mentally ill and incapable to look after the child. Her mother died and her other two siblings are ‘distributed’ by relatives to some families for work. Sangita is too little and too weak so she was kept in relatives house who have their own good number of children. Now she is with us, studying in class UKG.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt