Data urodzenia: 29.10.2000

Płeć: dziewczynka

Pavitra przebywa u nas od wieku 2 lat. Urodziła się ze zdeformowaną stopą i nierozwiniętymi dłońmi, prawdopodobnie wskutek próby aborcji podjętej przez matkę. Prawa dłoń ma wszystkie palce złączone razem, a u lewej brakuje niektórych palców. Przebyła bardzo skuteczną operację stopy i teraz chodzi bez żadnych problemów. Umysłowo jest rozwinięta odpowiednio do wieku, uczy się w szkole, obecnie jest w VII klasie. W 2014 roku miała operację plastyczną prawej ręki, co doprowadziło do znaczącej poprawy, do maksymalnego poziomu, jaki był możliwy. Pavitra odgrywa rolę „starszej siostry” wobec pozostałych dzieci, jest naturalną liderką. Jest bliską przyjaciółką Meeny.

W 2016 roku Pavitra ukończyła szkołę Flame of Hope i razem z Meeną podjęła dalszą naukę w St. Joseph’s School prowadzonej przez Sisters Daughters of the Cross. W tej znaczącej placówce obie dziewczynki włączyły się w nowe środowisko, dobrze sobie radzą i sprawia im to dużą radość. Pavitra pobiera też lekcje gry na gitarze i gra w szkolnej orkiestrze.


Birthdate: 29.10.2000

Gender: Girl

Pavitra stays with us since she was 2 years old. She was born with deformed foot and underdeveloped palms, most probably as a consequence of the local abortive attempts her mother tried. Her right palm has all the fingers joined together and left palm misses some fingers. She has undergone very successful surgery on her foot and now can walk without any problem. Mentally is developed according to her age and studies in regular school, at present in Class VII. In 2014 she had plastic surgery on her right palm which significantly corrected the condition to whatever degree was possible. Pavitra plays the role of a ‘big sister’ to the rest and is a natural leader. She is a close friend of Meena.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt