Data urodzenia: 12.11.2006

Płeć: chłopiec

Surabh miał około dwóch lat, gdy wzięłyśmy go pod swoją opiekę. Pochodzi z odległej wioski w górach nad Kurseongiem, gdzie zawsze jest zimno i mglisto. Z powodu poważnego niedożywienia rozwinęła się u niego krzywica i nie mógł chodzić prawie do końca trzeciego roku życia. Matka Surabha też jest niepełnosprawna. Po roku leczenia, fizjoterapii, ekspozycji na słońce i odpowiedniego jedzenia Surabh zaczął chodzić. Obecnie jest rozwinięty umysłowo i fizycznie stosownie do wieku i bardzo uczuciowy. Surabh chodzi do naszej szkoły, jest teraz w II klasie. Śpiewa w chórze szkolnym.

 


Birthdate: 12.11.2006

Gender: Boy

Surabh was about 2 yrs. old when we took him under our care. He comes from the remote village up in the Hills above Kurseong where is always cold and foggy. Due to severe malnutrition he developed Rickets and was not able to walk until late in his 3rd year. Surabh’s mother herself is handicapped. After one year treatment, physiotherapy, exposure to sun and proper food Surabh began to walk. At present he is developed mentally and physically according to his age and is very affectionate.

Surabh attends to our school, at present in Class II.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt