Data urodzenia: 03.06.1998

Płeć: chłopiec

Raju ma zespół Downa. Po śmierci rodziców, gdy miał około 6 lat, pewna rodzina zabrała go do Kurseongu do służby w domu. Widząc, że nie potrafi wykonywać swoich obowiązków wyrzucili go na ulicę. Prawie rok Raju żył na ulicy zarabiając na jedzenie drobnymi usługami dla miejscowych kierowców, głównie myciem samochodów. Wtedy zabrałyśmy go do kręgu naszej rodziny. Raju lubi tańczyć i opiekować się zwierzętami. Obecnie uczęszcza do naszej szkoły na podstawowe nauczanie w skróconym wymiarze.

W 2017 roku Raju został przeniesiony do ośrodka misyjnego dla mężczyzn. Nie mógł dłużej przebywać we Flame of Hope, ponieważ siostra Anna otrzymała licencję na prowadzenie domu wyłącznie dla dziewcząt.


Birthdate: 03.06.1998

Gender: Boy

Raju is with Down syndrome. After his parents died, when he was approximately 6 years old, some family brought him to Kurseong for use as a domestic worker. Seeing that he was not able to perform his duties, they put him out on the street. For about a year he used to live on the street, earning his daily food by doing small services for the local drivers, mainly washing their cars. Then we took him to our family circle. He loves to dance and look after animals. At present he attends to our school for half day basic tuition.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt