Dzieci pochodzą z górskich rejonów Bengalu Zachodniego i Sikkimu zamieszkałych przez różne grupy etniczne: Nepalczyków,  Lepcha, Bhutia i Limbu (in. Subba) a także przez przybyszy z innych prowincji indyjskich. Najliczniejsi są Nepalczycy, którzy dzielą się na kasty, podkasty i wiele plemion: Bahun, Chhetri, Newar, Rai i inne.  Nazwisko dziecka zawiera nieraz informację o jego urodzeniu i statusie.

W systemie indyjskim dzieci należałyby do różnych kast, mimo że oficjalnie kasty zostały zniesione, i różnych religii: hinduizmu, buddyzmu, islamu i chrześcijaństwa. We Flame of Hope takie różnice nie istnieją – wszyscy tworzą jedną rodzinę.

 

Niektóre dzieci przyjmowane do Ośrodka nie miały żadnych dokumentów i nie była znana ich data urodzenia. W takich przypadkach określano wiek w przybliżeniu na podstawie dostępnych informacji a datę przyjęcia do Ośrodka, tj. dzień i miesiąc, uznawano za datę urodzenia. Dzięki temu każde dziecko ma teraz podstawowe dane osobowe, co pozwala nie tylko obchodzić urodziny, ale także rejestrować dzieci w urzędach i wyrabiać dla nich dokumenty.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt