Data urodzenia: 01.02.2003

Płeć: dziewczynka

Sabrina Maria została porzucona, gdy miała 8 miesięcy. Poważne niedożywienie spowodowało uszkodzenie mózgu i w konsekwencji porażenie mózgowe. Najsilniej wpłynęło to na system ruchowy i mowę. Pod względem intelektualnym Sabrina jest błyskotliwym dzieckiem, realizuje stosowny do wieku program szkolny z wyróżniającymi się wynikami. Uczy się w naszej szkole korzystając ze specjalnie przystosowanego komputera. Obecnie jest w IV klasie. Śpiewa w chórze szkolnym.

 


Birthdate: 01.02.2003

Gender: Girl

Sabrina Maria was abandoned when she was 8 months old. Severe malnutrition caused her grave brain damage and consequently Cerebral Palsy. It has mainly affected her motor system and speech.  Intellectually she is very brilliant child and follows the school programme for her age with remarkable results. She studies in our school and does her lessons by use of a specially adapted computer. At present she is in Class IV.

 


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt

Sabrina Maria (Chiachiu)