„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.”

Ewangelia wg św. Jana 10:10.

Chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym: biednym, opuszczonym, niedocenionym i niekochanym przez * własną rodzinę. Naszym celem jest przynoszenie miłości i nadziei dzieciom biednym i upośledzonym.


„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył.”

Księga Rodzaju 1:27.

Bierzemy na siebie misję przestrzegania, ochrony i przywracania do doskonałości godności człowieka. Na tyle, ile tylko to możliwe służymy dzieciom upośledzonym fizycznie i psychicznie, które żyją w warunkach uniżających ludzkiej godności.


 „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.”

Ewangelia wg św. Łukasza 14:12.

Każde dziecko potrzebuje miłości i dobrego otoczenia, aby móc się rozwijać. Dzieci upośledzone tym bardziej potrzebują rodzinnego ciepła. Staramy się wychowywać nasze dzieci w atmosferze miłości takiej, jaką Maryja Matka i Józef otaczali Jezusa w jego życiu.


 „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.”

Dziś Jezus jest jak żebrak – Boski żebrak, który prosi młodych ludzi, aby wsparli go w opiece nad ubogimi. Może prosi również Ciebie? Miej odwagę podążać za głosem swego serca i intuicji. W pewien sposób Twoje serce i intuicja wiedzą, kim naprawdę chcesz zostać.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt