Data urodzenia: 09.03.2010

Płeć: chłopiec

Anand (tzn. Radość) zgodnie ze swym imieniem jest wcieleniem radości. Ten mały chłopiec jest taki wesoły! Ma spastyczne porażenie mięśni. Matka chora umysłowo nie jest w stanie się nim opiekować, a pracujący dorywczo ojciec wychodzi codziennie rano w poszukiwaniu pracy zostawiając dom na łasce bożej. Pracował przy budowie naszej szkoły i stąd dowiedział się, że budynek będzie przeznaczony dla dzieci takich jak jego syn.

 

Anand jest pełen życia, chętnie przyłącza się do innych, chce robić to, co oni, promienieje wewnętrznym szczęściem, a światło w jego oczach potrafi podbić każde serce.


 Birthdate: 09.03.2010

Gender: Boy

Anand (meaning Joy) is just what the name suggests-incarnation of JOY. This little boy is such a happy boy. He is spastic. His mother, who is mentally ill, is not able to look after him and his father, a daily casual labourer, goes early every morning in search of work, leaving home to God’s providential care. He was working on the construction of our school and so knew that this building was going to be for children such as his son. Anand is full of life, eager to catch with the rest, determined to do what others do, bubbling with inward happiness and the light in his eyes can conquer every heart.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt