Data urodzenia: 10.08.2006

Płeć: dziewczynka

Dwie małe siostry Supriya i Roshni przyszły do nas z Sikkimu. Supriya miała około 7 lat a Roshni około 4 lat. Mieszkały w wynajętym pokoju, dopóki rodzice nie zniknęli pewnego dnia pozostawiając dzieci. Właściciel domu oddał dziewczynki pod opiekę pastora protestanckiego, a ten z kolei przyprowadził je do nas. Podano nam ich imiona, jednak z nazwiskiem był kłopot. Według pastora nazywają się Sherpa, ale Supriya mówi, że Subha. Dla nas to nie jest ważne, nazwisko jest potrzebne jedynie do zapisu w dokumentacji. Obydwie dziewczynki mają problemy z kręgosłupem. Supriya trochę chodzi, natomiast Roshni musi posługiwać się chodzikiem. Uczą się w naszej szkole – Supriya jest w V klasie, a Roshni w II. Obie bardzo dobrze sobie radzą. Roshni śpiewa w chórze szkolnym.


Birthdate: 10.08.2006

Gender: Girl

Two little sisters, Supriya and Roshni came to us from Sikkim, Supriya being about 7 yrs. old and Roshni about 4 yrs. old. They lived in a rented room until one day their parents just ‘disappeared’ leaving the children behind. The owner of the house took the girls and left them to the care of one Protestant pastor. He in turn brought the girls to our place. We got their first names clear but about the surname there was some confusion. While pastor said their surname is Sherpa, Supriya who is older tells that their surname is Subha. But that is not important for us, except for keeping records. Both the girls have spinal problems. Supriya walks but not too far while Roshni is using walker to support herself. They study in our school- Supriya in class V and Roshni in class II, both doing very well.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt