Data urodzenia: 07.10.2004

Płeć: dziewczynka

Roma (Kushi) przyszła do nas, gdy miała 2 lata. Pochodzi z wioski w interiorze. Urodziła się z rozszczepem wargi i podniebienia. Niezmiernie biedni rodzice nie byli w stanie zająć się jej problemem. Kiedy usłyszeli o naszym domu, oddali ją do nas. Roma przeszła dwie oddzielne operacje: najpierw wargi a ostatnio podniebienia. Obydwie okazały się bardzo skuteczne. Po ostatniej operacji Roma mówi i je normalne jedzenie. Uczy się w naszej szkole, obecnie jest w III klasie. Pobiera lekcje gry na pianinie.

 


Birthdate: 07.10.2004

Gender: Girl

Roma (Kushi) came to us when she was 2 years old. She comes from an interior village. She was born with cleft lip and pallet. The parents, being extremely poor, were not able to look to her special need. When they heard about our home they gave up the child to us. Once with us she underwent two separate surgeries on her lip and more recently on her pallet. Both surgeries were very successful.  After the last surgery she talks and eats normal food. Roma is attending regular studies in our school and at present she is in Class III.


Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Kontakt