Data urodzenia: 17.03.2004

Płeć: chłopiec

Aakash przybył do nas, gdy miał około 5 lat. Pochodzi z Darjeeling. Jego rodzice są kulisami, pracują jako tragarze dźwigając różne ładunki. Oddali nam syna, ponieważ są bardzo biedni i nie potrafią się nim opiekować. Aakash urodził się z kilkoma deformacjami, a inne pojawiły się w następstwie krzywicy. Nie ma wykształconych kończyn górnych: lewej ręki zupełnie brak, a prawa długości zaledwie około 10 cali ma tylko jeden częściowo uformowany palec, bez stawów i bez paznokcia, ale z użytecznym zakrzywieniem. 

Aakash nauczył się pisać lewą stopą! Chodzi do naszej szkoły, obecnie jest w V klasie. Jest bardzo inteligentnym chłopcem, a ciekawość doprowadziła go nawet do rozmontowania komputera! W listopadzie 2015 roku wygrał regionalny konkurs rysunkowy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka.


Birthdate: 17.03.2004

Gender: Boy

Aakash was about 5 yrs. old when he came to us. He comes from Darjeeling. His parents are daily labourers- ‘coolies’ who are carrying loads for others. They are very poor and unable to look after their son and so they gave him up to us. He was born with several deformities, and others subsequently caused by Rickets. He has no limb where his left arm should be and on his right he has a limb about 10 inches long. It has a half-formed finger at the end of it: no joints, no finger nail, but with a useful curve in it. Aakash  learned to write with his left foot! He studies in our school, and is at present in Class V. He is a very intelligent boy and is always curious to know more which even leads him to dismantle the computer!


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt