Minął właśnie piąty rok działania grupy Płomień Nadziei. Przygotujemy  specjalne sprawozdanie podsumowujące naszą pracę i jej efekty w tym okresie. Dlatego ograniczymy się tu do krótkiego sprawozdania z roku 2019.

Zbiórka pieniędzy

W tym roku zbiórka pieniędzy przyniosła bardzo mierne efekty. Mimo że w związku z kradzieżą w Siliguri zwróciliśmy się do Państwa ze specjalnym apelem o pilne wpłaty na niezbędne zabezpieczenia Ośrodka, na konto w Sedece wpłynęło jedynie 6 700 zł. To jest kwota równa tej, którą zebraliśmy na początku tj. w 2016 roku. Jeszcze mniej było tylko w 2015 roku, ale to był pierwszy rok, w którym dopiero otworzyliśmy konto i zakładaliśmy naszą stronę internetową. Na szczęście pomogła nam ogromnie pani Monika, która wybrała się do Indii pod koniec listopada jako wolontariuszka. Zebrała wśród swoich znajomych pieniądze zarówno na zabezpieczenia przed kradzieżami, jak  też dary charytatywne dla Ośrodka. Były to dodatkowe 3 000 zł. Uzgodniliśmy, że te pieniądze przekaże bezpośrednio siostrze Annie, żeby sprawę przyspieszyć. Uwzględniając tę sumę przekazaliśmy do Flame of Hope łącznie 9 700 zł z wpłat charytatywnych. Mamy nadzieję, że niektórzy z jej przyjaciół dołączą do stałego grona Sympatyków Płomienia Nadziei.

W ramach 1 % PIT pozyskaliśmy 9 050,60 zł. Tak więc łącznie przekazaliśmy w 2019 roku do Ośrodka w Indiach 18 750 zł. Wyraźny spadek wpłat na konto wynika z wykruszania się wcześniejszych donatorów. Po kilku wpłatach niektórzy zaprzestali przekazywania datków. Ogromnie ważne staje się zatem pozyskiwanie nowych darczyńców, bo Flame of Hope dalej działa, rozwija się i jego potrzeby nie maleją.

Polski wolontariat

W ramach akcji rozwijania polskiego wolontariatu mamy w tym roku lepsze rezultaty. Dwie osoby z grupy, która udała się do Indii w 2017 roku – Marysia i Anita – pojechały tam ponownie. Pojechała też nowa wolontariuszka – wspomniana wcześniej Monika – spędziła tam trzy miesiące. Jej pomoc polegała głównie na prowadzeniu lekcji w szkole. Prowadziła zajęcia z różnych przedmiotów uzupełniając braki kadrowe. W niższych klasach nie wymagało to specjalistycznego wykształcenia, zwłaszcza że były materiały dydaktyczne, a dzieci uczyły się bardzo pilnie.

Mamy nadzieję, że polski wolontariat we Flame of Hope będzie dalej się rozwijał.

Rok 2019 w Silliguri i Kurseongu

W minionym roku we Flame of Hope jak zwykle dużo się działo. Przybyły dwie dziewczynki: Sneha Lepcha i Dipika. Ciągle były czyjeś urodziny, a niektóre dzieci skończyły już 18 lat. Wraz z rozwojem i wzrostem dzieci potrzebne stały się nowe protezy, nowe buty ortopedyczne i wózki, konsultowana była też konieczność kolejnych zabiegów chirurgicznych. Poza tym jak zwykle obchodzono święta, były pobyty wolontariuszy z Włoch, Irlandii i Australii, były konkursy i przedstawienia, także inne atrakcje. O wszystkim informowaliśmy na bieżąco w Aktualnościach.

Wydarzenia szczególne warto jednak wyróżnić i wyliczyć:

  • Flame of Hope uczestniczyło w pokojowej demonstracji chrześcijan w Siliguri.
  • Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w Indiach uczestniczyło osiem pełnoletnich wychowanek oraz dwie siostry: Anna i Usha.
  • Po raz pierwszy zdarzył się przykry incydent w wiosce trędowatych – siostra Anna zetknęła się z wrogą postawą mieszkańców. Byli przeciwni budowie domu dla biednej, chorej, opuszczonej przez rodzinę staruszki. Domagali się budowy domów dla innych biednych w pierwszej kolejności. Udało się szybko wyjaśnić sytuację i przystąpić do budowy domu dla staruszki.
  • Zdarzyła się pierwsza kradzież we Flame of Hope. Na szczęście sprawcy zostali szybko ujęci (i uwolnieni na prośbę siostry Anny), odzyskano skradzione rzeczy i dzięki pomocy darczyńców zainstalowano odpowiednie zabezpieczenia.
  • Zatwierdzona została formalnie własność działki w Kurseongu. Biskup w Darjeelingu podpisał akt przyznania własności i działka jest teraz w wyłącznym posiadaniu Flame of Hope.
  • Pierwsze dwie nowicjuszki złożyły śluby zakonne we Flame of Hope.
  • Zbudowano kolejne domy dla potrzebujących, głównie w wiosce trędowatych.
  • W siedzibie biskupa w Siliguri odbyło się świąteczne, bożonarodzeniowe spotkanie ekumeniczne z udziałem dzieci z Flame of Hope. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych religii a wydarzenie było relacjonowane w lokalnej prasie.

Wszystkie wymienione wydarzenia opisywaliśmy szczegółowo w Aktualnościach.

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Płomienia Nadziei za wszelką okazana pomoc. Mamy nadzieję, że pozostaniecie z nami i bardzo o to prosimy.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Działa w ramach fundacji Sedeka

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt
email: kontakt(at)plomiennadziei.org.pl