Siostra Ann Francesca pochodzi z Polski. Nazywa się Anna Kopczyńska. Urodziła się w Markach-Strudze pod Warszawą w roku 1962 , w licznej, kochającej się rodzinie.

Po ukończeniu Szkoły Pielęgniarskiej nr 2 w Warszawie wstąpiła do nowicjatu Sióstr Misjonarek Miłosierdzia w Warszawie na Grochowie. Swoje powołanie odkryła podczas pielgrzymki do Częstochowy, kiedy usłyszała pogadankę na temat działalności Matki Teresy w Kalkucie, w Indiach.

W roku 1995 przybyła do Kalkuty i przez kilka lat pełniła służbę w domach dla chorych i umierających, prowadzonych pod patronatem Matki Teresy. Była tam także podczas choroby i śmierci Matki Teresy. Upokarzająca nędza i cierpienie, bezdomni biedacy śpiący na ulicach i żywiący się na śmietnikach, trędowaci, niepełnosprawni, wśród nich dzieci – to ciągle jeszcze codzienny widok w Kalkucie. Siostra Anna zapragnęła pomóc przede wszystkim dzieciom, dać im dach nad głową i szansę na zdrowie, rozwój i edukację. Dzieci stworzone są do życia, a nie do śmierci na ulicy. Aktywność siostry Anny skupiła się na tych najsłabszych – dzieciach upośledzonych fizycznie lub umysłowo.

W roku 2001 siostra Anna rozpoczęła działalność poza Kalkutą, pracę poświęconą dzieciom. Dołączyła do niej siostra Usha, Hinduska z tego samego Zgromadzenia. Wyjechały w Himalaje do Darjeeling i założyły Ośrodek Flame of Hope.

Obecnie siostra Ann Francesca ma obywatelstwo Indii i posługuje się językiem nepalskim, popularnym w tej części kraju. Założyła własne Zgromadzenie Córek Maryi Matki Nadziei. Prowadzi dwa domy Flame of Hope, planuje utworzenie kolejnych.

W 2017 roku siostra Anna Kopczyńska (Ann Francesca) została nominowana do Nagrody im. Sergio Vieira de Mello – polskiej nagrody pokojowej przyznawanej osobom i organizacjom pozarządowym za działalność na rzecz pokojowego współistnienia oraz współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

W kwietniu 2018 roku założone przez siostrę Annę Zgromadzenie Córek Maryi Matki Nadziei zostało na mocy dekretu biskupa Bagdogry uznane za Publiczne Stowarzyszenie Wiernych z możliwością przekształcenia w instytut religijny.

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.”

Ewangelia wg św. Jana 10:10.

Chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym: biednym, opuszczonym, niedocenionym i niekochanym przez * własną rodzinę. Naszym celem jest przynoszenie miłości i nadziei dzieciom biednym i upośledzonym.


„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył.”

Księga Rodzaju 1:27.

Bierzemy na siebie misję przestrzegania, ochrony i przywracania do doskonałości godności człowieka. Na tyle, ile tylko to możliwe służymy dzieciom upośledzonym fizycznie i psychicznie, które żyją w warunkach uniżających ludzkiej godności.


 „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.”

Ewangelia wg św. Łukasza 14:12.

Każde dziecko potrzebuje miłości i dobrego otoczenia, aby móc się rozwijać. Dzieci upośledzone tym bardziej potrzebują rodzinnego ciepła. Staramy się wychowywać nasze dzieci w atmosferze miłości takiej, jaką Maryja Matka i Józef otaczali Jezusa w jego życiu.


 „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.”

Dziś Jezus jest jak żebrak – Boski żebrak, który prosi młodych ludzi, aby wsparli go w opiece nad ubogimi. Może prosi również Ciebie? Miej odwagę podążać za głosem swego serca i intuicji. W pewien sposób Twoje serce i intuicja wiedzą, kim naprawdę chcesz zostać.

Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Działa w ramach fundacji Sedeka

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt
email: kontakt(at)plomiennadziei.org.pl