Wkrótce będziemy rozliczać podatek PIT za rok 2019. Jest to szczególna okazja, żeby wspomóc ośrodek Flame of Hope w Indiach, w którym pod opieką siostry Anny dorastają porzucone, chore dzieci. Dostają tam nadzieję i szansę na wyjście z chorób, z sieroctwa, głodu i ubóstwa, są otoczone miłością i uczą się w szkole. Na naszej stronie na bieżąco informujemy o życiu ośrodka i realizacji tego szlachetnego celu.

Okazja jest szczególna, bo przekazujemy 1% podatku bez naruszania własnych finansów. Dla nas to niewielka sprawa, ale tam w Indiach ma bardzo duże znaczenie. Za naszym pośrednictwem pieniądze trafią do Flame of Hope i zostaną przeznaczone na zakup żywności, leków i niezbędnych sprzętów. Ośrodek funkcjonuje wyłącznie dzięki darczyńcom i wolontariuszom.

Przypominamy dane niezbędne do przekazania 1% podatku PIT za rok 2019 na rzecz Płomienia Nadziei. W formularzu PIT należy podać następujące dane we właściwej kolejności:

Numer KRS: 0000338389

W celu szczegółowym podać: 10651 – Grupa OPP – Płomień Nadziei

Zakreślić odpowiedni kwadrat, żeby wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych (zapobiegnie to pozostawieniu wpłaty na ogólnym koncie Sedeki).

Nie możemy zawieść nadziei dzieci.

Przypominamy, że wszystkie darowizny na rzecz Płomienia Nadziei dokonane w 2018 roku można odliczyć od podatku.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Działa w ramach fundacji Sedeka

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt
email: kontakt(at)plomiennadziei.org.pl