We wrześniu otrzymaliśmy wiadomość z Ambasady RP w New Delhi, że kandydatura siostry Anny Kopczyńskiej (Ann Francesca) została zgłoszona do nagrody im. Sergio Vieira de Mello. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za działalność na rzecz pokojowego współistnienia oraz współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Jest to polska nagroda pokojowa ustanowiona w 2003 roku dla uczczenia Sergio Viera de Mello, wieloletniego pracownika ONZ, pełniącego funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, zaangażowanego w liczne misje pokojowe i humanitarne, który zginął w zamachu bombowym w Iraku podczas pełnienia swoich funkcji.

W skład Kapituły, która przyznaje nagrodę, wchodzą m.in. przedstawiciele prezydenta RP, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, ambasad i konsulatów, Instytutu Pamięci Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszym laureatem nagrody był Tadeusz Mazowiecki a w kolejnych latach dołączyli do niego: o. Marian Żelazek, Aleksandr Milinkiewicz, Maryna Hulia, Krystyna Pryjomko-Serafin, Michał Żejmis, Szewach Weiss i inni.

W tym roku nagrodą im. Sergio Vieira de Mello uhonorowano abp. Alfonsa Nossola oraz Fundację Charytatywną im. Barzaniego (Barzani Charity Poundation – BCF). Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 19 października w Willi Decjusza w Krakowie.

Cieszymy się, że działalność siostry Anny w indyjskich Himalajach została dostrzeżona i doceniona przez Ambasadę RP w New Delhi, czego dowodem jest nominacja do nagrody im. Sergio Vieira de Mello.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Działa w ramach fundacji Sedeka

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt
email: kontakt(at)plomiennadziei.org.pl