Zakończyliśmy właśnie czwarty rok działalności Płomienia Nadziei – grupy wspierającej Ośrodek Flame of Hope dla dzieci niepełnosprawnych i porzuconych prowadzony przez naszą rodaczkę, siostrę Annę w indyjskich Himalajach.

Zbiórka pieniędzy

Prowadzimy zbiórkę pieniędzy na naszym subkoncie w Fundacji Sedeka, by następnie przesłać je do Indii za pośrednictwem działu finansowego Fundacji. W roku 2018 zebraliśmy i przekazaliśmy do Indii 22 450,60 zł. Większą część tej sumy – 14 930,60 zł. – uzyskaliśmy w ramach 1% podatku PIT. Cieszymy się, że jest to większy przekaz niż w poprzednim roku ( wtedy było to 9 579,60 zł.). Niestety wpłaty od darczyńców były w tym roku mniejsze niż poprzednio – wyniosły 7 520 zł. (w roku 2017 – 9 086 zł.).

Martwi nas to, że nie mamy stałych donatorów wpłacających co miesiąc regularne, choćby niewielkie datki. Najczęściej otrzymujemy jednorazowe wpłaty. Do niepowodzeń zaliczamy też to, że nie udało nam się znaleźć instytucji lub firmy, która stałaby się opiekunem i sponsorem Ośrodka Flame of Hope. Akcja rozprowadzania ulotek informujących o działalności Płomienia Nadziei prowadzona z udziałem naszych Przyjaciół nie przyniosła wyraźnych efektów. Naszej amatorskiej działalności przydałoby się wsparcie osób, które potrafią bardziej profesjonalnie i aktywnie organizować środki. Jest duża konkurencja ze strony rozmaitych fundacji prowadzących działalność charytatywną, dużo grup i osób potrzebujących pomocy.

Wsparcie ze strony rodaków

Jesteśmy przekonani, że praca siostry Anny w Himalajach, zasługuje na szczególne wsparcie ze strony rodaków. Potwierdzają to jej osiągnięcia doceniane już w Indiach zarówno przez instytucje kościelne, jak i władze lokalne. Flame of Hope wyróżnia się wśród ośrodków misyjnych w Indiach. Biuletyny z Indii informują o codziennej, żmudnej trosce o zdrowie dzieci, o ich rehabilitację, edukację, odpoczynek i zabawę, rozwijanie ich talentów i przygotowywanie do samodzielnego życia. Efekty są widoczne dla wszystkich, ale nie byłyby możliwe bez pomocy z zewnątrz. Prowadzenie ośrodków misyjnych w Indiach staje się coraz trudniejsze. Jest coraz więcej formalności, kontroli i ograniczeń.

W pracy Ośrodka Flame of Hope pomagają już wolontariuszki i wolontariusze z Polski, Anita i Marysia przyjechały już po raz trzeci. Pomaga też nasz Płomień Nadziei. Ciągle jednak robimy znacznie mniej niż grupy z Włoch i Irlandii. Dlatego zwracamy się do wszystkich Przyjaciół i Sympatyków o wsparcie działań Płomienia Nadziei, pozyskiwanie nowych donatorów i wolontariuszy.

Rok 2018 w Siliguri i Kurseongu

W pracy Ośrodka Flame of Hope było wiele ważnych wydarzeń, o czym informowaliśmy na bieżąco. Przypomnimy te najważniejsze.

  • Dekret Biskupa Bagdogry z 2 kwietnia 2018 roku uznający utworzone przez siostrę Annę Zgromadzenie za Publiczne Stowarzyszenie Wiernych z własnym statutem i możliwością przekształcenia w instytut religijny.
  • Uzyskanie rent dla dzieci.
  • Utworzenie Grupy Samopomocy prowadzącej warsztaty rękodzieła, która zrzesza niepełnosprawne dziewczęta w Ośrodku w Kurseongu.
  • Rządowa akcja adopcyjna.
  • Zakończona budowa domu dla chłopców w Siliguri oraz odbudowa starego domu w Kurseongu zniszczonego w trzęsieniu ziemi.
  • Zbudowanie dwóch domów i rozpoczęcie budowy trzeciego w wiosce trędowatych.
  • Zakupienie stelaży ortopedycznych, butów i innego sprzętu dostosowanego do potrzeb zmieniających się wraz z wiekiem dzieci.
  • Osiągnięcie pełnoletności przez pierwsze wychowanki: Pavitrę i Meenę.

Podziękowanie

Dziękujemy serdecznie wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Płomienia Nadziei za Wasz wkład w funkcjonowanie Ośrodka Flame of Hope. Prosimy o dalsze wsparcie i dorzucanie iskierek by Płomień nigdy nie zgasł.


Grupa OPP nr 10651 „Płomień Nadziei”
Działa w ramach fundacji Sedeka

Zapraszamy do wpisania się na listę mailingową

Kontakt
email: kontakt(at)plomiennadziei.org.pl